Source in Bulk for your Business
BannerImage

การสร้าง Branding กับธุรกิจ Start Up

Zilingo Editorial Team
การสร้างธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Start Up หรือ SMEs เบื้องหลังความสำเร็จของทุกธุรกิจ นั่นก็คือ การสร้างแบรนด์ (Branding) ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเอง โดยเฉพาะความแตกต่างของแบรนด์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากแบรนด์ที่ขายสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน แต่ทำไมแบรนด์อีกแบรนด์กลับขายได้ดีและเป็นที่รู้จักมากกว่า ก็เพราะว่าทางแบรนด์มีการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีการวางกลยุทธ์ภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ
Zilingo Editorial Team
ยืนยัน
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อ?
ยกเลิก ยืนยัน