ซื้อสินค้าขายส่งสำหรับธุรกิจของคุณ
การจัดส่งที่รวดเร็วและราคาถูก
ร้านค้าที่เชื่อถือได้
การชำระเงินที่ปลอดภัย 100%
banner
ข้อมูลการติดต่อ
เราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อติดต่อกลับไป
กรุณากรอกชื่อ
ชื่อ ช่องที่จำเป็น
ชื่อ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
ชื่อ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
ชื่อ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ชื่อ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกอีเมล
อีเมล ช่องที่จำเป็น
อีเมล ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
อีเมล ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
อีเมล ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
อีเมล ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกรหัสประเทศ
รหัสประเทศ ช่องที่จำเป็น
รหัสประเทศ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
รหัสประเทศ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
รหัสประเทศ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
รหัสประเทศ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
รหัสประเทศ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
รหัสประเทศ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
รหัสประเทศ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
รหัสประเทศ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ ช่องที่จำเป็น
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
หมายเลขโทรศัพท์ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หมายเลขโทรศัพท์ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
ข้อมูลการจัดส่ง
ที่อยู่การจัดส่งเพื่อรับสินค้าทดลอง
กรุณากรอกประเทศ
ประเทศ ช่องที่จำเป็น
ประเทศ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
ประเทศ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
ประเทศ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ประเทศ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกที่อยู่การจัดส่ง
ที่อยู่การจัดส่ง ช่องที่จำเป็น
ที่อยู่การจัดส่ง ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
ที่อยู่การจัดส่ง ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ที่อยู่การจัดส่ง ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ที่อยู่การจัดส่ง ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ที่อยู่การจัดส่ง ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ที่อยู่การจัดส่ง ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
ที่อยู่การจัดส่ง ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ที่อยู่การจัดส่ง ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลตามความจริงของสินค้า วัสดุ (ไม่จำเป็น) และรูปภาพอ้างอิง เพื่อผลลัพของข้อความที่ดีที่สุด
กรุณากรอกวัสดุ
วัสดุ ช่องที่จำเป็น
วัสดุ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
วัสดุ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
วัสดุ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
วัสดุ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
วัสดุ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
วัสดุ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
วัสดุ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
วัสดุ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
กรุณากรอกจำนวนโดยประมาณ
จำนวนโดยประมาณ ช่องที่จำเป็น
จำนวนโดยประมาณ ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
จำนวนโดยประมาณ ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
จำนวนโดยประมาณ ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
จำนวนโดยประมาณ ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
ข้อมูลอื่นๆ
กรุณากรอกราคา FOB ต่อหน่วย
ราคา FOB ต่อหน่วย ช่องที่จำเป็น
ราคา FOB ต่อหน่วย ต้องประกอบด้วยตัวเลข 0-9 เท่านั้น
ราคา FOB ต่อหน่วย ต้องมี :XX หลัก กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ราคา FOB ต่อหน่วย ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ราคา FOB ต่อหน่วย ต้องมีความยาวสูงสุด :XX กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ราคา FOB ต่อหน่วย ต้องมีความยาวขั้นต่ำ :XX แต่ไม่เกิน :YY กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ราคา FOB ต่อหน่วย ต้องไม่ขึ้นต้นด้วย :XX
ราคา FOB ต่อหน่วย ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
ราคา FOB ต่อหน่วย ต้องขึ้นต้นด้วย:XX
ต้องน้อยกว่า 20 MB และเป็นไฟล์ประเภท: JPG, PNG, PDF, CSV, XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX
มีบางอย่างผิดปกติ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
รับการเข้าถึงร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน
  • เข้าถึงผู้ผลิตในประเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย บังคลาเทศ ไทย กัมพูชา เวียดนาม และ ประเทศอื่นๆกว่า 1000 ราย
  • เลือกดูสินค้าที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศ
หลากหลายและราคาไม่แพง
  • ด้วยการเข้าถึงของเรากับผู้ผลิตจำนวนมาก เราจึงมีสินค้าที่มีความหลากหลายในราคาที่ถูกและคุ้มค่า
  • เขียนบอกเราว่าคุณต้องการอะไรแล้วเราจะหามาให้!
การจัดหาที่ราบรื่น
  • กำจัดปัญหาของการจัดหาและความวุ่นวายของการติดต่อผู้ขายส่ง
  • จัดหาเสื้อผ้า วัสดุผ้า เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน แบะ อื่นๆอีกมากมาย
ซื้อตอนนี้ จ่ายภายหลัง
  • สิทธิประโยชน์จากการชำระเงินที่ยืดหยุ่นได้
  • ให้กระแสเงินสดของคุณดียิ่งขึ้นและเพิ่มของในคลังสินค้าด้วยตัวเลือกการชำระเงินภายหลัง
    *เป็นไปตามเงื่อนไข
ยืนยัน
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อ?
ยกเลิก ยืนยัน